::: POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY
  MARKA

  WYDAWNICTWA ZWARTE:

  DZIAŁ 5.1 - ZARZĄDZANIE:

  Zarządzanie marką a wzrost wartości firmy / Betata Skrzypacz [w:] Zarządzanie wartością firmy : praca zbiorowa / red. Andrzej Herman, Andrzej Szablewski; [aut.] Jan D. Antoszkiewicz [et al.] (Seria: Warsztaty Menedżerskie)
  Warszawa : „Poltext”, 1999, s. 283-312
  Sygnatura 5.1


  DZIAŁ 5.2 - PRZEDSIĘBIORSTWO:

  Metody pomiaru wartości marki / Piotr Polański [w:] Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa / red. Barbara Dobiegała-Korona, Andrzej Herman
  Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2006, s. 411-432
  Sygnatura 5.2

  Znaczenie marki w budowie wizerunku i wartości przedsiębiorstwa usługowego / Adam Rudzewicz [w:] Studia nad gospodarką : przedsiębiorstwo, samorząd terytorialny, sektory / red. nauk. Jan Komorowski, Zbigniew Piotrowski
  Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2005, s. 33-37
  Sygnatura 5.2


  DZIAŁ 5.7 - ZARZĄDZANIE WIEDZĄ:

  Wizualizacja marki produktu / Andrzej Saj [w:] Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji / red. nauk. Wiesław Kotarba
  Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. 140-147
  Sygnatura 5.7

  Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa / Ewa Głuszek
  Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2004, s. 163-190 (Rozdz. 7 - Marki produktów)
  Sygnatura 5.7


  DZIAŁ 11 - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE:

  Strategie rozwoju handlu / Tomasz Domański
  Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005, s. 54-114 (Rozdz. 2 - Strategie rozwoju marki własnej)
  Sygnatura 11


  DZIAŁ 13 - MARKETING-PODSTAWY:

  Encyklopedia marketingu : definicje, zasady, metody / Tadeusz Sztucki
  Warszawa : Agencja Wydawnicza „PLACET”, 1998, s. 160-162 (Marka produktu)
  Sygnatura 13

  Estetyka w marketingu : strategiczne zarządzanie markami, tożsamością i wizerunkiem firmy / Bernd Schmitt, Alex Simonson (Seria: Biblioteka Menedżera)
  Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1999
  Sygnatura 13

  Kompendium wiedzy o marketingu / red. nauk. Bogna Pilarczyk, Henryk Mruk
  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 167-175 (Rozdz. 10.2 - Marka)
  Sygnatura 13

  Komunikacja marketingowa : instrumenty i metody : praca zbiorowa / red. Barbara Szymoniuk
  Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. 44-48 (Rozdz. 2.2 - Marka firmy i jej oferty)
  Sygnatura 13

  Kotler o marketingu: jak kreować i opanowywać rynki / Philip Kotler (Seria: Biblioteka Menedżera)
  Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1999, s. 81-101 (Cz. I.4 - Opracowanie propozycji wartości i budowanie kapitału marki)
  Sygnatura 13

  Kreowanie polskiej marki na rynku miedzynarodowym : studium przypadków na przykładach z polskiej gospodarki morskiej / Marek Grzybowski
  [w:] Trendy i wyzwania współczesnego marketingu / red. nauk. Monika Boguszewicz-Kreft
  Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2013, s. 135-143
  Sygnatura 13

  Leksykon marketingu / red. Jerzy Altkorn, Teodor Kramer
  Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 140-142 (Marka)
  Sygnatura 13

  Marketing / Halina Szulce, Magdalena Florek, Tomasz Żyminkowski
  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2006, s. 96-107 (Rozdz. 10 - Rodzaje i funkcje marki)
  Sygnatura 13

  Marketing / Andrzej Wiśniewski
  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995, s. 79-84(Pojęcia marki produktu i znaku firmowego oraz ich znaczenie w marketingu; Kształtowanie marki przez firmy; Strategie marki stosowane przez firmy)
  Sygnatura 13

  Marketing : analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola / Philip Kotler, Wyd. 4
  Warszawa : Gebethner i S-ka, 1994, s. 410-420 (Decyzje dotyczące marki)
  Sygnatura 13

  Marketing od A do Z / Tim Ambler
  Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1999, s. 54-62, 118-122, 161, 224-226, 293-302, 335-348, 377-379, 383-397
  Sygnatura 13

  Marketing : kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania : praca zbiorowa / red. Lechosław Garbarski
  Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 157-191 (Rozdz. 11 - Decyzje związane z produktem i marką)
  Sygnatura 13

  Marketing : koncepcja skutecznych działań : praca zbiorowa / red. Lechosław Garbarski
  Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 215-226 (Rozdz. 11.5 - Decyzje dotyczące marki)
  Sygnatura 13

  Marketing : pierwsza polska edycja / Krzysztof Przybyłowski i in.
  [Warszawa] : Dom Wydawniczy ABC, 1998, s. 305-313 (Strategia marki)
  Sygnatura 13

  Marketing : podręcznik europejski/ Philip Kotler i in.
  Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 625-638 (Rozdz. 13.4.2 - Marka produktu)
  Sygnatura 13

  Marketing na rynku instytucjonalnym : praca zbiorowa / red. Tomasz Gołębiowski
  Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003, s. 209-217 (Rozdz. 4.4 - Kształtowanie marki)
  Sygnatura 13

  Marketing wartości / Peter Doyle
  Warszawa : Wydawnictwo Felberg SJA, 2003, s. 255-297 (Rozdz. 7 - Budowanie kapitału marki)
  Sygnatura 13

  Polskie marki w opinii konsumentów / Agnieszka Smalec [w:] Współczesny marketing trendy, działania / red. nauk. Genowefa Sobczyk
  Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 353-360
  Sygnatura 13

  Strategie marketingowe na rynku politycznym / Michał Jaśniok
  Kraków : Wolters Kluwer, 2007, s. 182-188 (Strategie marki politycznej)
  Sygnatura 13

  Środki i formy marketingowego oddziaływania na konsumentów / red. Arnold Pabian (Seria: Monografie, Nr 141)
  Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2008, s. 75-91 (Rozdz. 2.4 - Marka)
  Sygnatura 13

  Wskaźniki marketingowe / red. Robert Kozielski, Wyd. 2 poszerz.
  Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2006, s. 286-300 (Spontaniczna świadomość marki; Pierwsza wymieniona marka; Wspomagana świadomość marki)
  Sygnatura 13

  Zarządzanie marką / Henryk Mruk [w:] Marketing: uwarunkowania i instrumenty / Henryk Mruk, Bogna Pilarczyk, Halina Szulce, Wyd. 2 zm.
  Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2007, s. 128-145
  Sygnatura 13

  Zarządzanie marką / Jack Bureau [w:] Podręcznik marketingu / red. nauk. Michael J. Thomas (Seria: Przedsiębiorczość)
  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998, s. 216-238
  Sygnatura 13

  Znaczenie marki we współczesnym marketingu / Adam Mokrysz, Katarzyna Mokrysz [w:] Ekspansja czy regres marketingu ?/ red. nauk. Elżbieta Duliniec i in.
  Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. 325-331
  Sygnatura 13


  DZIAŁ 13.1 - MARKETING MIĘDZYNARODOWY:

  Marketing międzynarodowy / Elżbieta Duliniec
  Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004, s. 199-208 (Rozdz. 5.1.3 - Kształtowanie marki produktu)
  Sygnatura 13.1

  Marketing międzynarodowy / Aleksandra Grzesiuk
  Warszawa : CeDeWu, 2007, s. 143-150 (Rozdz. 6.1.2 - Globalizacja marek)
  Sygnatura 13.1

  Wprowadzenie do marketingu międzynarodowego / Adam Gwiazda
  Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999, s. 67-74 (Rozdz. IV.4 - Produkty i marki globalne)
  Sygnatura 13.1


  DZIAŁ 13.2 - ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE:

  Strategie marketingowe dużych sieci handlowych / Tomasz Domański (Seria: Przedsiębiorczość)
  Warszawa-Łódź : Wydawnictwo Naukowe, PWN 2001, s. 118-174 (Rozdz. 8 -Strategie rozwoju marek handlowych)
  Sygnatura 13.2

  Zarządzanie marketingowe / Małgorzata Dolińska
  Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 1998, s. 82-86 (Rozdz. 8 - Marka i opakowanie jako element strategii produktu)
  Sygnatura 13.2


  DZIAŁ 13.5 - MARKETING PRODUKTU:

  Koncepcja produktu w marketingu międzynarodowym / Renata Zembura (Seria: Pomocnicze Materiały Dydaktyczne)
  Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000, s. 22-23 (Rozdz. 4 - Strategia marki w marketingu międzynarodowym)
  Sygnatura 13.5

  Kreowanie marek z pasją / Helen Edwards, Derek Day
  Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2006
  Sygnatura 13.5

  Kreowanie silnej marki / Maciej Dębski (Seria: Marketing Bez Tajemnic)
  Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009
  Sygnatura 13.5

  Marka narodowa : jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju / Marta Hereźniak
  Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011
  Sygnatura 13.5

  Marketing. Cz. 2. Produkt, cena / Andrzej Wiśniewski
  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994, s. 5-21
  Sygnatura 13.5

  Marketing produktów żywnościowych / Czesław Kos, Joanna Szwacka-Salmonowicz
  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1997, s. 129-131 (Rozdz. 9.6 - Marka)
  Sygnatura 13.5

  Marketing przedsiębiorstw przemysłowych / red. Władysław Mantura
  Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2000, s. 101-104 (Rozdz. 3.3 - Marka produktu)
  Sygnatura 13.5

  Marketingowe testowanie produktów : praca zbiorowa / red. Stanisław Sudoł, Jadwiga Szymczak, Mirosław Haffer
  Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000, s. 23-28 (Marka)
  Sygnatura 13.5

  Nazwy firm i produktów / Marek Zboralski (Seria: Marketing Bez Tajemnic)
  Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000, s. 29-56 (Rozdz. 2 - Nazwa=marka+promocja), 67-69 (Perswazja via marka), 147-148 (Marka jej celem)
  Sygnatura 13.5

  Nomen omen czyli Jak nazwać firmę i produkt / Marek Zboralski
  Warszawa : Business Press, [1996?], s. 19-43 (Rozdz. 2 - Nazwa a marka, promocja, strategia…)
  Sygnatura 13.5

  Strategia marki / Jerzy Altkorn (Seria: Marketing Bez Tajemnic)
  Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999
  Sygnatura 13.5

  Strategia produktu / Henryk Mruk, Ireneusz P. Rutkowski, Wyd. 2 zm. (Seria: Marketing Bez Tajemnic)
  Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999, s. 59-83 (Cz. II - Marka i opakowanie)
  Sygnatura 13.5

  Zarządzanie produktem : praca zbiorowa / red. Bogdan Sojkin
  Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003, s. 54-90 (Rozdz. 2 - Marka)
  Sygnatura 13.5


  DZIAŁ 13.6 - REKLAMA:

  Reklama : co tak naprawdę wpływa na jej skuteczność ? / Robert Heath
  Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008, s. 51-69 (Rozdz. 5 - Jak przetwarzamy wiedzę o markach ?), 110-144 (Rozdz. 6 - Jak przechowujemy wiedzę o markach?)
  Sygnatura 13.6

  Reklama : techniki perswazyjne / Anna Kozłowska
  Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2011, s. 307-341 (Rozdz. 10 - Reklama w procesie budowania wizerunku marki)
  Sygnatura 13.6


  DZIAŁ 13.7 - PUBLIC RELATIONS:

  Marka a public relations / Andrzej Świątecki [w:] Public relations : znaczenie społeczne i kierunki rozwoju / red. nauk. Jerzy Olędzki, Dariusz Tworzydło
  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 198-225
  Sygnatura 13.7


  DZIAŁ 13.8 - PROMOCJA:

  Product placement : niekonwencjonalny sposób promocji / Adam Czarnecki (Seria: Marketing Bez Tajemnic)
  Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003, s. 88-95(Sposób prezentacji produktu (marki); Lokowanie marki i lokowanie kategorii produktu; Lokowanie produktu (marki) pierwszo- i drugoplanowe), 141-144 (Wspieranie wizerunku marki; Kreowanie marek)
  Sygnatura 13.8

  Promocja przedsiębiorstwa i produktu / Barbara Szymoniuk i in.
  Lublin : Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej, 1998, s. 42-47 (Rozdz. 2.3 - Marka firmy i produktu)
  Sygnatura 13.8


  DZIAŁ 33 - INTERNET W BIZNESIE. e- GOSPODARKA:

  Tworzenie marki pracodawcy z wykorzystaniem społeczności sieciowych / Mikołaj Pindelski [w:] Tworzenie przewag konkurencyjnych z wykorzystaniem społeczności sieciowych / red. Mikołaj Pindelski
  Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2009, s. 83-102
  Sygnatura 33


  DZIAŁ 64.2 - WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA:

  Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa / Grzegorz Urbanek
  Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 45-51 (Rozdz. 2.1.1 - Marka), s. 153-183 (Rozdz. 6 - Wycena marki)
  Sygnatura 64.2


  DZIAŁ DZIAŁ 83 - USŁUGI:

  Pozycja rynkowa marek handlowych i jej determinanty / Magdalena Małkowska-Borowczyk [w:] Zarządzanie usługami w gospodarce rynkowej : handel, gastronomia, turystyka / red. nauk. Jan Mikołajczyk ; Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu (Seria: Monografie Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Nr 3)
  Poznań : Wydawnictwo i Dukarnia UNI-DRUK s.j., 2007, s. 101-110
  Sygnatura 83


  DZIAŁ 89.2- ROZWÓJ REGIONALNY:

  Kształtowanie wartości marki w polskich przedsiębiorstwach w przeddzień wejścia Polski do Unii Eurpejskiej / Honorata Howaniec [w:] Rozwój lokalny
  i regionalny po wejściu Polski do Unii Europejskiej : praca zbiorowa. T. 1
  / red. Anna Barcik, Ryszard Barcik
  Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2006, s. 314-323
  Sygnatura 89.2


  DZIAŁ 105.1 - PRZEDSIĘBIORSTWO A JAKOŚĆ:

  Marka produktu jako wyznacznik postaw konsumenckich / Janusz Śnihur [w:] Rynkowe mechanizmy kształtowania jakości / red. Sylwester Makarski
  Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005, s. 192-199
  Sygnatura 105.1

  Postrzegana wartość marki jako element jej konkurencyjności na rynku żywności w Polsce / Hanna Górska-Warsewicz [w:] Rynkowe mechanizmy kształtowania jakości / red. Sylwester Makarski
  Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005, s. 92-99
  Sygnatura 105.1

  Silna marka jako wyznacznik jakości produktu na przykładzie rynku piwa / Artur Krukowski, Tomasz Kijek [w:] Rynkowe mechanizmy kształtowania jakości / red. Sylwester Makarski
  Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005, s. 295-303
  Sygnatura 105.1


  BROSZURY:

  Jak skutecznie chronić markę i tajemnice firmy // Poradnik Gazety Prawnej. - 2004, nr 28
  Sygnatura 13.5  DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

  Budowanie marki regionu turystycznego na przykładzie województwa pomorskiego / Mariola Łuczak // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2010, nr 56, s. 157-168

  Cykl życia marki na rynku / Marzanna K. Witek-Hajduk // Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. - 2010, t. 27, s. 180-201

  Filozofia marki w aspekcie rozwoju turystyki na przykładzie miast i gmin województwa zachodniopomorskiego / Grażyna Rosa // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2010, nr 53, s. 239-246

  Formy i warianty stosowania marki w komunikacji marketingowej / Jarosław Kowalski // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2010, nr 55, s. 409-422

  Kształtowanie marki przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy PZU / Beata Meyer // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług.
  - 2010, nr 55, s. 219-228

  Kształtowanie marki regionu na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Grażyna Rosa, Krzysztof Barczyk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2010, nr 56, s. 193-200

  Marka a wartość dla akcjonariuszy w okresie kryzysu finansowego 2008-2009 / Grzegorz Urbanek // Problemy Zarządzania. - 2011, nr 1, s. 155-169

  Marka firmy jako wyznacznik pozycji rynkowej / Wiesław Chrząszcz // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - 2002, nr 605, s. 169-182

  Marka jako instrument przewagi konkurencyjnej na rynkach w dobie kryzysu / Marcin Janowski // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług - 2010,
  nr 46, s. 123-130

  Marketing wirusowy a sposób postrzegania marki / Anna Scheibe // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2012, nr 88, s. 91-100

  Oddziaływanie mediów na kreowanie marki i wizerunku regionu / Sławomir Kotylak // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2010, nr 56, s. 133-144

  Perspektywy rozwoju marek w sektorze żywnościowym w Polsce / Hanna Górska-Warsewicz // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
  w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. - 2008, T. 5(20), s. 7-14

  Pozycjonowanie marki na rynku globalnym - możliwości i ograniczenia / Danuta Szwajca // Economy and Management. - 2009, nr 1, s. 44-59

  Promocja marek lokalnych przez firmy francuskie na polskim rynku / Magdalena Grębosz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2010, nr 55, s. 385-396

  Rola marki w reklamie prasowej / Adalberta Walden-Kozłowska, Wacław Dąba // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - 2005, nr 675, s. 21-39

  Najnowszy dokument:
  Rola zaufania w budowaniu marki pracodawcy z wyboru / Monika Chodorek, Barbara Józefowicz // Marketing i Rynek. - 2014, nr 5, dod. CD nr 5, s. 950-956

  Rozpoznawalność marek wybranych produktów (wyniki badań ankietowych) / Dorota Witkowska, Janusz Witkowski // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. - 2007, nr 62, s. 97-117

  Selektywność udziału marki na rynku / Stefan Mynarski // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - 2005, nr 680, s. 5-12

  Selektywność wyboru marek na rynku / Stefan Mynarski // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - 2000, nr 543, s. 5-22

  Siła marki a wyniki finansowe banków / Grzegorz Urbanek // Zarządzanie i Finanse. - 2012, nr 4, T. 2, s. 353-364

  Skuteczność kreowania tożsamości marki w internecie / Grzegorz Szymański, Robert Blażlak // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2012, nr 88, s. 109-117

  Społeczności internetowe w procesie budowania silnej marki / Małgorzata Grzegorczyk, Bartłomiej Kurzyk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2010, nr 57, s. 179-188

  Społeczność lokalna jako ambasador marki na przykładzie Szczecina / Agnieszka Smalec, Piotr Wachowicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2010, nr 56, s. 201-212

  Najnowszy dokument:
  Strategiczne zarządzanie marką miasta - wybrane aspekty / Ewa Glińska // Marketing i Rynek. - 2014, nr 5, dod. CD nr 5, s. 352-358

  Wpływ działań marketingowych przedsiębiorstw na rynkową znajomość marki / Honorata Howaniec // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2011, nr 63, s. 84-90

  Współczesne zarządzanie marką / Małgorzata Ostrowska // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. - 2009, z. 96, s. 196-208

  Zagadnienia promocji wybranych marek samochodów osobowych na rynku polskim w latach dziewięćdziesiątych / Regina Klimkowska // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - 2003, nr 624, s. 53-63

  Zaufanie jako element zarządzania marką / Tomasz Dryl // Zarządzanie i Finanse. - 2012, nr 2, T. 2, s. 43-53

  Znaczenie konkursu „Teraz Polska” w budowaniu wizerunku nagrodzonej marki oraz przedsiębiorstwa / Katarzyna Przybylska // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - 2006, nr 720, s. 157-171

  Znaczenie marek własnych sieci handlowych w Polsce / Aleksandra Lubańska // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. - 2011, nr 87, s. 83-94

  Znaczenie marki dla samorządu województwa zachodniopomorskiego / Grażyna Rosa // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2010, nr 61, s. 363-372

  Znaczenie marki i kategorii produktu w decyzjach nabywczych konsumentów / Yuliya Smygur // Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. - 2010, nr 1, s. 235-244

  Znaczenie turystyki w budowaniu marki narodowej „Polska” / Mariola Łuczak // Zarządzanie i Finanse. - 2012, nr 2, T. 2, s. 117-134

  Zróżnicowanie kampanii reklamowych w obrębie marki jako efekt różnic kulturowych / Monika Nalewajek / Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. - 2011, nr 2, s. 135-143


  ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

  Bank i Kredyt

  Wykorzystanie marki do kreowania wartości w bankach / Grzegorz Urbanek // Bank i Kredyt. - 2005, nr 1, s. 67-76


  Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

  Przewaga konkurencyjna organizacji w świetle kryteriów wyboru marki / Janusz Ząbek // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2013, nr 2, s. 57-66

  Pozycjonowanie marki oparte na idei CSR / Iwona Mendyk, Bartosz Zdunek // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2012, nr 9, s. 3-12

  Rola marki w tworzeniu trwałej przewagi konkurencyjnej / Tomasz J. Dąbrowski // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2012, nr 2, s. 76-84

  Budowa marki i zarządzanie zasobami ludzkimi w koncepcji employer brand / Katarzyna Wojtaszczyk // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2011, nr 3,
  s. 37-46

  Wartość marki dla firmy i klienta / Grzegorz Urbanek // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2004, nr 11, s. 22-28

  Plasowanie - sztuka zdobywania miejsca w świadomości nabywcy / Robert Góra // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2000, nr 10, s. 23-26

  Czynniki kształtujące wartość marki / Marek Panfil // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 1999, nr 4, s. 22-25

  Wycena wartości rynkowej marki / Marek Panfil // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 1999, nr 3, s. 19-21

  Pozycjonowanie nowego produktu na rynku / Ilona Penc-Pietrzak // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 1999, nr 2, s. 13-16


  Ekonomista

  Kapitał marki a rozwój jednostek terytorialnych / Magdalena Florek // Ekonomista. - 2013, nr 3, s. 411-425


  Handel Wewnętrzny

  Najnowszy artykuł:
  Pozacenowe elementy budowania wizerunku marki własnej w komunikacji sieci handlowych FMCG na rynku polskim / Magdalena Nowak // Handel Wewnętrzny. - 2014, nr 2, s. 153-163

  Najnowszy artykuł:
  Symboliczny i społeczny wymiar marki - wpływ na zachowania konsumentów odzieży / Katarzyna Sempruch-Krzemińska // Handel Wewnętrzny. - 2014, nr 1,
  s. 80-88

  Marki własne - instrument konkurowania detalistów na polskim rynku / Bartłomiej Stopczyński // Handel Wewnętrzny. - 2010, nr 1/2, s. 22-28

  Globalna marka na globalnym rynku / Agnieszka Jeran // Handel Wewnętrzny. - 2008, nr 4/5, s. 10-16

  Determinanty silnej marki na polskim rynku farb / Arkadiusz Moroz // Handel Wewnętrzny. - 2008, nr 3, s. 42-46

  Rozwój marek własnych w Polsce / Urszula Kłosiewicz-Górecka // Handel Wewnętrzny. - 2007, nr 4/5, s. 14-22

  Strategie marki w procesie globalizacji / Arkadiusz Moroz // Handel Wewnętrzny. - 2007, nr 1, s. 26-30

  Strategie rozwoju marki własnej za granicą / Tomasz Domański // Handel Wewnętrzny. - 2005, nr 3, s. 6-10

  Strategie rozwoju marki własnej na rynku polskim / Tomasz Domański // Handel Wewnętrzny. - 2005, nr 2, s. 8-13

  Rozwój marek własnych w Polsce / Urszula Kłosiewicz-Górecka // Handel Wewnętrzny. - 2004, nr 4/5, s. 10-14


  Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie

  Jak zbudować nową markę ? / Katarzyna Majchrzak // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. - 2009, nr 1, s. 72-79


  Marketing i Rynek

  Najnowszy artykuł:
  Proces postrzegania marek produktów u dzieci / Anna Sibińska, Marta Smoręda, Magdalena Zamolska // Marketing i Rynek. - 2013, nr 12, s. 20-27

  Kształtowanie marki kluczowych przedsiębiorstw budowlanych / Andrzej Buszko // Marketing i Rynek. - 2013, nr 8, s. 32-37

  Odtworzenie cyklu życia marki na przykładzie marki napojów Hellena / Krzysztof Koszela, Bogdan Sojkin // Marketing i Rynek. - 2013, nr 7, s. 22-30

  Proces wyboru ambasadora marki / oprac. Jarosław Sawicki // Marketing i Rynek. - 2013, nr 7, s. 38-39

  Sprawdzanie hipotez w marketingu na przykładzie badań ocen poszerzeń marek : metodologia, stan wiedzy i perspektywy dalszych badań / Ryszard Kłeczek // Marketing i Rynek. - 2013, nr 3, s. 8-16

  Skala konstruowania siebie przez marki - polska adaptacja skali Brand Engagement In Self-Concept (BESC) / Wiktor Razmus // Marketing i Rynek. - 2012,
  nr 8, s. 15-19

  Reklama a siła i wartość marki dla wybranych kategorii produktów / Grzegorz Urbanek // Marketing i Rynek. - 2012, nr 5, s. 15-21

  Marki obszarów turystycznych jako instrument stymulowania rozwoju turystyki w Polsce / Maciej Dębski // Marketing i Rynek. - 2012, nr 5, s. 28-35

  Wpływ strategii co-brandingu na kapitał marki / Magdalena Grębosz // Marketing i Rynek. - 2012, nr 3, s. 7-13

  Koncepcja wielozmysłowego doświadczania marki / oprac. Jarosław Sawicki // Marketing i Rynek. - 2012, nr 3, s. 39-40

  Marka przedsiębiorstwa jako nowy paradygmat brandingu / Tomasz J. Dąbrowski // Marketing i Rynek. - 2011, nr 9, s. 2-8

  Wizerunek marki na niskowysiłkowym torze przetwarzania danych / Wiktor Razmus // Marketing i Rynek. - 2011, nr 8, s. 16-20

  Wpływ marki na wartość dla akcjonariuszy na przykładzie wybranych spółek notowanych na WGPW / Grzegorz Urbanek // Marketing i Rynek. - 2011, nr 8,
  s. 29-35

  Kolor i kształt w identyfikacji marki - cz. 2 / Andrzej Falkowski, Dustin Du Cane, Justyna Olszewska // Marketing i Rynek. - 2011, nr 5, s. 16-21

  Kolor i kształt w identyfikacji marki - cz. 1 / Andrzej Falkowski, Dustin Du Cane, Justyna Olszewska // Marketing i Rynek. - 2011, nr 4, s. 13-18

  Marka w sieci : jak Internet może zniszczyć reputację marki / Artur Olczak, Rita Sobczyk // Marketing i Rynek. - 2010, nr 12, s. 13-19

  Jak zmierzyć siłę marki kraju ? / oprac. Jarosław Sawicki // Marketing i Rynek. - 2010, nr 12, s. 34-35

  Próba scalenia koncepcji zarządzania marką / oprac. Jarosław Sawicki // Marketing i Rynek. - 2010, nr 11, s. 39-41

  Model przygotowania strategii marki miejsca / Piotr Lutek, Andrzej Gołoś // Marketing i Rynek. - 2010, nr 10, s. 17-24

  Wykorzystanie marki w sektorze dostawców energii / Grzegorz Urbanek // Marketing i Rynek. - 2010, nr 10, s. 31-37

  Znaczenie marki na rynku odzieżowym / Katarzyna Sempruch, Jacek Kall // Marketing i Rynek. - 2010, nr 8, s. 25-30

  Osobowość marki a jej kapitał z perspektywy konsumenta / Oleg Gorbaniuk, Joanna Wolska // Marketing i Rynek. - 2010, nr 7, s. 8-13

  Metody pomiaru wizerunku marki / Wiktor Razmus // Marketing i Rynek. - 2010, nr 6, s. 10-15

  Struktura wiedzy o marce / Wiktor Razmus // Marketing i Rynek. - 2010, nr 5, s. 9-14

  Reklama i promocja w zniekształcaniu wizerunku i pamięci marki / Andrzej Falkowski, Alicja Grochowska // Marketing i Rynek. - 2010, nr 5, s. 34-40

  Wpływ liczby i rodzaju modyfikacji oryginalnych nazw marek na ich błędne rozpoznawanie / Oleg Gorbaniuk, Ewelina Sawicka // Marketing i Rynek. - 2009,
  nr 11, s. 8-14

  Czynniki determinujące liczbę marek w portfelu / Jacel Kall i in. // Marketing i Rynek. - 2009, nr 8, s. 2-6

  Typologia osobowości marek / Oleg Gorbaniuk, Marta Gajda // Marketing i Rynek. - 2009, nr 7, s. 14-19

  Kulturowe podejście do zarządzania marką na globalnym rynku / oprac. Jarosław Sawicki // Marketing i Rynek. - 2009, nr 6, s. 37-39

  Znaczenie marek produktów spożywczych w opiniach polskich nabywców / Agnieszka Izabela Baruk // Marketing i Rynek. - 2009, nr 2, s. 32-37

  Deprecjacja marki w negatywnej reklamie porównawczej / Andrzej Falkowski, Marcin Szymański, Agnieszka Woźnica // Marketing i Rynek. - 2009, nr 1, s. 15-21

  Rola instytucji kultury w kreowaniu marki miasta / Magdalena Sobocińska // Marketing i Rynek. - 2009, nr 1, s. 22-30

  Wymiary personifikacji marek / Oleg Gorbaniuk, Katarzyna Ostrowska // Marketing i Rynek. - 2008, nr 10, s. 8-13

  Sposoby kreacji silnej marki na polskim rynku farb / Arkadiusz Moroz // Marketing i Rynek. - 2008, nr 5, s. 28-31

  Motywy producentów podejmowania produkcji pod markami detalistów / Ewa Kiczmachowska // Marketing i Rynek. - 2007, nr 10, s. 20-26

  Pozycjonowanie marek należących do detalistów w Polsce / Ewa Kiczmachowska.// Marketing i Rynek. - 2007, nr 9, s. 23-29

  Architektura marek jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa / Maciej Dębski // Marketing i Rynek. - 2007, nr 5, s. 14-21

  Bodźce seksualne w reklamie prasowej a zapamiętanie marki / Jean-Christophe Giger, Ewa Domaradzka, Anna Majkowska, Grzegorz Pochwatko // Marketing
  i Rynek. - 2007, nr 5, s. 35-38

  Sieć sklepów jako marka / Jacek Kall // Marketing i Rynek. - 2007, nr 3, s. 2-7

  Marka miasta / Magdalena Korczyńska // Marketing i Rynek. - 2006, nr 12, s. 2-10

  Podstawowe prawdy o luksusie / Katarzyna Lewko, Artur Jasiński // Marketing i Rynek. - 2006, nr 6, s. 7-14

  Wpływ wizerunku marki na postrzeganie cech jej użytkownika / Agnieszka Kozak, Aneta Gózik, Agnieszka Trojanowska // Marketing i Rynek. - 2006, nr 2,
  s. 21-25

  Zastosowanie wskaźnika siły marki / Grzegorz Urbanek // Marketing i Rynek. - 2004, nr 12, s. 2-8

  Zwiększenie efektywności strategii budowy marki / Grzegorz Urbanek // Marketing i Rynek. - 2004, nr 11, s. 2-9

  Pajęczyna marek / Shirley Leitch, Neil Richardson ; oprac. z ang. Jarosław Sawicki // Marketing i Rynek. - 2004, nr 9, s. 39-40

  Założenia koncepcji marki turystycznej / Aleksander Panasiuk // Marketing i Rynek. - 2004, nr 8, s. 2-7

  Polskie marki produktowe w okresie przemian gospodarczych / Maciej Dębski // Marketing i Rynek. - 2004, nr 7, s. 22-28

  Marki dóbr i usług w opinii konsumentów / Barbara Mikołajczyk, Robert Wolny // Marketing i Rynek. - 2004, nr 4, s. 32-34

  Znaczenie marki w sektorze producentów piwa / Adam Sadowski // Marketing i Rynek. - 2004, nr 3, s. 23-27

  Postawy konsumentów wobec marek / Barbara Kucharska, Mirosława Malinowska // Marketing i Rynek. - 2004, nr 1, s. 25-29

  Drugoplanowe elementy wsparcia marki / Jacek Kall // Marketing i Rynek. - 2003, nr 11, s. 14-21

  Tożsamość marki we wprowadzaniu marki na rynek / Jacek Kall // Marketing i Rynek. - 2003, nr 10, s. 2-7

  Zarządzanie marką w warunkach globalizacji gospodarki / Grzegorz Urbanek // Marketing i Rynek. - 2002, nr 10, s. 11-15

  Pomiar kapitału marki - miary marketingowe / Grzegorz Urbanek // Marketing i Rynek. - 2002, nr 4, s. 2-8

  Strategie marki na rynku dóbr produkcyjnych / Maciej Urbaniak // Marketing i Rynek. - 2002, nr 4, s. 14-19

  Strategie rozwoju marek handlowych - cz. 2 / Tadeusz Domański // Marketing i Rynek. - 2001, nr 10, s. 9-13

  Strategie rozwoju marek handlowych - cz. 1 / Tadeusz Domański // Marketing i Rynek. - 2001, nr 9, s. 9-13

  Narodowość jako marka handlowa / John O’Shaughnessy, Nicholas Jackson O’Shaughnessy; oprac. Tomasz Oracz // Marketing i Rynek. - 2001, nr 7, s. 30-34

  Budowa lojalności względem marki na rynku dóbr przemysłowych / Zygmunt Waśkowski // Marketing i Rynek. - 2001, nr 3, s. 17-23

  Architektura marki / David A. Aaker, Erich Joachimsthaler ; oprac. z ang. Monika Sikorska // Marketing i Rynek. - 2001, nr 2, s. 33-38

  Globalizacja marki - nowe wyzwania marketingowe / Tomasz Domański // Marketing i Rynek. - 2001, nr 1, s. 7-12

  Marki handlowe bez granic / Christopher M. Moore, John Fernie, Steve Burt, oprac. Tadeusz Oracz // Marketing i Rynek. - 2001, nr 1, s. 36-40

  Mantra marki - zastosowanie i kryteria / Kevin Lane Keller; oprac. Daria Wiekiera // Marketing i Rynek. - 2000, nr 12, s. 34-35

  Marka a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa / Grzegorz Urbanek // Marketing i Rynek. - 2000, nr 8/9, s. 8-16

  Uwarunkowania i konsekwencje rozwoju marek prywatnych / Zygmunt Waśkowski // Marketing i Rynek. - 2000, nr 7, s. 2-7

  Marka w strategiach rozwoju firm produkcyjnych na przykładzie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego / Bożena Słomińska // Marketing i Rynek. - 2000,
  nr 7, s. 24-29

  Składniki kapitału marki / Grzegorz Urbanek // Marketing i Rynek. - 2000, nr 6, s. 15-24

  Marki handlowe w Polsce / Urszula Kłosiewicz // Marketing i Rynek. - 2000, nr 6, s. 25-29

  Koncepcja kapitału marki / Grzegorz Urbanek // Marketing i Rynek. - 2000, nr 5, s. 8-15

  Techniki public relations w działaniach promocyjnych marki produktu / Tomasz Makaruk // Marketing i Rynek. - 2000, nr 5, s. 16-22

  Przywiązanie do marki a wartości indywidualne konsumentów / Artur Domurat // Marketing i Rynek. - 2000, nr 3, s. 8-15

  Zainteresowanie przedsiębiorstw strategią marki / Jerzy Altkorn // Marketing i Rynek. - 2000, nr 2, s. 19-22

  Prywatne marki - szansa czy zagrożenie ? / David Dunne, Chakravarthi Narasimhan ; oprac. Małgorzata Goławska // Marketing i Rynek. - 1999, nr 12, s. 42-44

  Budowanie marki firmy sieciowej poprzez tożsamość / Andrzej Kacprzyk // Marketing i Rynek. - 1999, nr 11, s. 11-14

  Efektywne wykorzystywanie marki firmy lub produktu / Jarosław Filipek // Marketing i Rynek. - 1999, nr 10, s. 2-7

  Wizerunek marki i jego znaczenie / Małgorzata Kieżel // Marketing i Rynek. - 1999, nr 6, s. 14-16

  Metody oceny marek / Jerzy Altkorn // Marketing i Rynek. - 1999, nr 5, s. 2-6

  Wojna marek / oprac. z ang. Tomasz Oracz // Marketing i Rynek. - 1999, nr 5, s. 34-35

  Bezcenna marka / Sara Lorge; oprac. Tomasz Oracz // Marketing i Rynek. - 1999, nr 2, s. 43-44

  Definicje marki w literaturze i opinii ekspertów. Cz. 2 / Leslie de Chernatonay, Francesca Dall'Olmo Riley ; oprac. z ang. Małgorzata Goławska // Marketing i Rynek.
  - 1998, nr 12, s. 40-41

  Definicje marki w literaturze i opinii ekspertów. Cz. 1 / Leslie de Chernatonay, Francesca Dall'Olmo Riley ; oprac. z ang. Małgorzata Goławska // Marketing i Rynek.
  - 1998, nr 11, s. 31-33

  Image - czynnikiem sukcesu firmy / Magdalena Biedermann, Maciej Urbaniak // Marketing i Rynek. - 1998, nr 11, s. 17-19

  Marka detalisty - kolejny krok w stronę nowej jakości w polskim handlu / Magdalena Biedermann // Marketing i Rynek. - 1998, nr 10, s. 17-20

  Stereotypy i ich wpływ na przekaz reklamowy oraz postrzeganie wizerunku marki / Małgorzata Kieżel // Marketing i Rynek. - 1998, nr 7, s. 25-30

  Ingerencja w tożsamość firm / Jarosław Filipek // Marketing i Rynek. - 1998, nr 3, s. 14-17

  Test rozpoznawania opakowań jako metoda badania skuteczności promocji nowego produktu / Izabela Sowa // Marketing i Rynek. - 1998, nr 3, s. 30-34

  Zarządzanie markami na rynkach zagranicznych / Grzegorz Urbanek // Marketing i Rynek. - 1998, nr 2, s. 2-9

  Marketingowa funkcja nazwy produktu. Cz. 2 / Marek Zboralski // Marketing i Rynek. - 1997, nr 12, s. 27-30

  Marketingowa rola nazwy produktu. Cz. 1 / Marek Zboralski // Marketing i Rynek. - 1997, nr 11, s. 19-21

  Pozycjonowanie znanej marki w niszy rynkowej / Krzysztof J. Galas // Marketing i Rynek. - 1997, nr 8-9, s. 37-39

  Lojalność wobec marki pod mikroskopem / Andrew Ehrenberg, John Scriven ; oprac. z ang. Małgorzata Goławska // Marketing i Rynek. - 1997, nr 8/9, s. 43-45

  Kreować czy kupować markę ? / Jerzy Altkorn // Marketing i Rynek. - 1997, nr 5, s. 2-4

  Jak stworzyć doskonałość roku? : (kształtowanie marki Cleo) / Beata Kaczmarczyk // Marketing i Rynek. - 1997, nr 5, s. 17-19

  Budowanie marki bez udziału mass mediów / Erich Joachimmsthaler, David A. Aaker ; oprac. z ang. Małgorzata Goławska // Marketing i Rynek. - 1997, nr 5, s. 38-40

  Determinanty globalizacji marek / Jerzy Altkorn // Marketing i Rynek. - 1997, nr 4, s. 2-6

  Firmy zorientowane na markę / Jarosław Filipek // Marketing i Rynek. - 1996, nr 11, s. 2-6

  Rozwój rynku a przyszłość marek / Jerzy Altkorn // Marketing i Rynek. - 1996, nr 10, s. 13-16

  Rozszerzanie marki na nowe wyroby / Grzegorz Urbanek // Marketing i Rynek. - 1996, nr 6 s. 7-14

  Marketingowe i prawne aspekty wyboru nazwy dla marki / Grzegorz Urbanek // Marketing i Rynek. - 1996, nr 3, s. 5-11

  Wartość rynkowa marki produktu / Maciej Rydel, Krzysztof Kamiński // Marketing i Rynek. -1995, nr 10, s. 2-6

  Strategia marki produktu / Józef Sala // Marketing i Rynek. - 1995, nr 3, s. 10-11


  Marketing w Praktyce

  Mozół tworzenia marki / Rafał Maciąg // Marketing w Praktyce. - 2009, nr 11, s. 40-43

  DNA marki / Julia Izmałkowa // Marketing w Praktyce. - 2009, nr 11, s. 59-61

  Energetyzujące marki / red. Artut Maciorowski // Marketing w Praktyce. - 2009, nr 10, s. 22-24

  Przeprowadzanie marki przez kryzys / Anna Nalazek // Marketing w Praktyce. - 2009, nr 6, s. 31-33

  Zasobność marki / Marek Staniszewski // Marketing w Praktyce. - 2009, nr 6, s. 36-39

  Droga marki do mózgu / Jacek Studziński // Marketing w Praktyce. - 2009, nr 6, s. 40-42

  Marki - eksponowane, chowane, puszkowane / Urszula Kuczwalska Janusz Komór // Marketing w Praktyce. - 2009, nr 6, s. 55-57

  Co czeka marki luksusowe ? / Monika Hajdas // Marketing w Praktyce. - 2009, nr 3, s. 78-80

  Marka pod wpływem / Michał Siejak // Marketing w Praktyce. - 2009, nr 2, s. 44-51

  Miasto jako marka / Anna Gołębicka, Maciej Musioł // Marketing w Praktyce. - 2009, nr 1, s. 66-70

  Zacząć od marki / Arkadiusz Żmudziński // Marketing w Praktyce. - 2008, nr 12, s. 30-31

  Kulisy siły marek internetowych / Artur Puszkiewicz // Marketing w Praktyce. - 2008, nr 12, s. 72-75

  Twarz dla marki / Stanisław Pogorzelski // Marketing w Praktyce. - 2008, nr 11, s. 46-47

  Marka wizjonerska / Marek Staniszewski // Marketing w Praktyce. - 2008, nr 10, s. 72-75

  Zarządzanie znaczeniem marki / Marek Staniszewski // Marketing w Praktyce. - 2008, nr 8, s. 6-10

  Kluczowe korzyści marki / Monika Hajdas // Marketing w Praktyce. - 2008, nr 8, s. 70-72

  Koncept marki / Agata Wiszniewska, Renata Szopa-Milde // Marketing w Praktyce. - 2008, nr 7, s. 58-61

  By marka porywała / Jarosław Chludziński // Marketing w Praktyce. - 2008, nr 5, s. 6-9

  Rewitalizacja flagowych marek / redaguje Artur Maciorowski // Marketing w Praktyce. - 2008, nr 5, s. 14-15

  Claim - esencja marki / Dorota Diensberg // Marketing w Praktyce. - 2008, nr 4, s. 76-79

  Różne twarze marki B2B / Jacek Pogorzelski // Marketing w Praktyce. - 2008, nr 2, s. 43-45

  Mity i marki (cz. II) / Krzysztof Polak // Marketing w Praktyce. - 2008, nr 1, s. 46-48

  Mity i marki (cz. I) / Krzysztof Polak // Marketing w Praktyce. - 2007, nr 12, s. 45-47

  Dwa podejścia do marki / Alexander Sikora // Marketing w Praktyce. - 2007, nr 12, s. 40-44

  Budowanie marki w Second Life / Marta Cyran, Marek Piotrowski // Marketing w Praktyce. - 2007, nr 11, s. 34-37

  Marka wybrana / Agnieszka Kozak, Martyna Olesińska // Marketing w Praktyce. - 2007, nr 10, s. 12-15

  MARTINI - półtora wieku marki / Agata Olesińska // Marketing w Praktyce. - 2007, nr 9, s. 22-25

  Recepta na markę medyczną / Małgorzata Biernikiewicz // Marketing w Praktyce. - 2007, nr 9, s. 40-44

  Humanizacja marki / Robert Michalik, Joanna Wal // Marketing w Praktyce. - 2007, nr 7, s. 11-13

  Pokochać markę z lojalności / Arkadiusz Dobosz // Marketing w Praktyce. - 2007, nr 7, s. 43-46

  Marka własna przywiązuje / Daniel Chudzik // Marketing w Praktyce. - 2007, nr 7, s. 47-49

  Odświeżenie marki stroną internetową / Małgorzata Olszewska, Alicja Miłuńska // Marketing w Praktyce. - 2007, nr 6, s. 22-26

  Marki wiernych wyznawców / Grzegorz Kosson // Marketing w Praktyce. - 2007, nr 5, s. 38-40

  Więź klienta z luksusową marką / Dominika Meinardi // Marketing w Praktyce. - 2007, nr 4, s. 42-44

  Marki rosną nam wszerz / Magdalena Kuśmierz // Marketing w Praktyce. - 2007, nr 3, s. 66-68

  Marka wspiera markę / Artur Maciorowski // Marketing w Praktyce. - 2007, nr 1, s. 17-19

  Decyduje marka / Jacek St. Ławicki // Marketing w Praktyce. - 2006, nr 12, s. 12-15

  Archetyp dla marki : świętoszek czy buntownik ? / Monika Styś-Hajdas // Marketing w Praktyce. - 2006, nr 12, s. 74-76

  Celebrity dla marki / Grzegorz Kosson // Marketing w Praktyce. - 2006, nr 11, s. 38-41

  Emocje kreują sukces marki / Dorota Szczerbicka // Marketing w Praktyce. - 2006, nr 11, s. 86-89

  Marka LUX MED i sztuka / Ewa Kochańska, Fryderyk Rzymowski // Marketing w Praktyce. - 2006, nr 10, s. 39-41

  Przeżyją marki istotne / Anna Gołębicka, Maciej Musioł // Marketing w Praktyce. - 2006, nr 9, s. 46-49

  Zaufane marki Europejczyków / Alicja Fuksiewicz // Marketing w Praktyce. - 2006, nr 9, s. 53-55

  Kultura marki / Tomasz Zgliczyński-Cuber // Marketing w Praktyce. - 2006, nr 8, s. 57-59

  Marki na rynku budowlanym / Joanna Okupska // Marketing w Praktyce. - 2006, nr 8, s. 63-66

  Mocna marka ścierna / Grzegorz Osóbka, Dariusz Żabierek // Marketing w Praktyce. - 2006, nr 7, s. 29-33

  Świat marek młodych / Grzegorz Kowalski // Marketing w Praktyce. - 2006, nr 7, s. 50-52

  Marka z eventem / Mariusz Ludwiński // Marketing w Praktyce. - 2006, nr 6, s. 40-41

  RED dla planety / Grzegorz Kosson // Marketing w Praktyce. - 2006, nr 5, s. 6-7

  Strategia z marki / Robert Michalik // Marketing w Praktyce. - 2006, nr 4, s. 42-45

  Czy marce potrzebny bohater ? / Monika Styś // Marketing w Praktyce. - 2006, nr 4, s. 49-51

  Badania wizerunkowe marki / Tomasz Baran // Marketing w Praktyce. - 2006, nr 3, s. 40-44

  Marka i wizerunek sieci / Paweł Gruszecki // Marketing w Praktyce. - 2006, nr 3, s. 52-55

  Budujemy markę developera / Norbert Kilen, Monika Jasłowska // Marketing w Praktyce. - 2006, nr 2, s. 14-16

  Osobowość i unikalność marki / Agnieszka Kozak // Marketing w Praktyce. - 2006, nr 1, s. 20-22

  Zarządzanie marką innowacyjną : (case study Apple Computers) / Paweł Gruszecki // Marketing w Praktyce. - 2006, nr 1, s. 23-26

  Kłopoty marki „Ameryka” / Grzegorz Kosson // Marketing w Praktyce. - 2005, nr 12, s. 10-12

  Postaw na markę / Dorota Szczerbicka // Marketing w Praktyce. - 2005, nr 10, s. 18-21

  Marki własne dyskontują sukces (cz. III) / Aleksandra Reymer-Goździewicz // Marketing w Praktyce. - 2005, nr 11, s. 37-39

  Marki własne dyskontują sukces (cz. II) / Aleksandra Reymer-Goździewicz // Marketing w Praktyce. - 2005, nr 10, s. 22-25

  Marki własne dyskontują sukces (cz. I) / Aleksandra Reymer-Goździewicz // Marketing w Praktyce. - 2005, nr 8, s. 16-19

  New Luxury - luksus dla mas / Grzegorz Kosson // Marketing w Praktyce. - 2005, nr 8, s. 6-9

  Marka godna zaufania / Bożena Chmielarczyk // Marketing w Praktyce. - 2005, nr 8, s. 10-12

  Marki własne sieci handlowych / Roman Baszun // Marketing w Praktyce. - 2005, nr 7, s. 53-56

  Ciemna strona marki / Dorota Szczerbicka, Aleksander Krzyżowski // Marketing w Praktyce. - 2005, nr 7, s. 60-62

  Zmienne prawo zarządzania marką / Maciej Świątek // Marketing w Praktyce. - 2005, nr 6, s. 27-29

  Silna marka z dobrym scenariuszem / Jarosław Filipk // Marketing w Praktyce. - 2005, nr 6, s. 67

  Ikony kultury, kultowe marki / Grzegorz Kosson // Marketing w Praktyce. - 2005, nr 5, s. 6-9

  Podobieństwo groźne na półce / Dorota Szczerbicka, Aleksander Krzyżowski // Marketing w Praktyce. - 2005, nr 4, s. 6-9

  Bezpieczeństwo marki w internecie (cz. II) / Artur Maciorowski // Marketing w Praktyce. - 2005, nr 4, s. 10-12

  Bezpieczeństwo marki w internecie (cz. I) / Artur Maciorowski // Marketing w Praktyce. - 2005, nr 3, s. 60-63

  Marka w służbie klienta : [rozmowa z Agnieszką Brukszo, dyrektorem działu marketingu Statoil Polska] / rozmawiał Krzysztof Dziurzyński // Marketing
  w Praktyce. - 2005, nr 3, s. 68-69

  Jak rozszerzać markę / Grzegorz Kosson // Marketing w Praktyce. - 2005, nr 2, s. 26-27

  Kształtowanie silnej marki / Anna Cwynar // Marketing w Praktyce. - 2005, nr 2, s. 28-31

  Slogan promujący markę / Cezary Mistewicz // Marketing w Praktyce. - 2004, nr 11, s. 21-23

  HEYAH marka po prostu inna / Jarosław Filipek // Marketing w Praktyce. - 2004, nr 11, s. 67

  Marka pozwala żyć : [rozmowa z Jimem Williamsem, wiceprezesem i dyrektorem ds. strategii i badań w Young&Rubicam Brands] / rozmawiał Krzysztof Dziurzyński // Marketing w Praktyce. - 2004, nr 11, s. 68-69

  Wrażliwy prestiż marki luksusowej / Ewelina Sęk // Marketing w Praktyce. - 2004, nr 10, s. 29-31

  Jedna czy wiele marek ? / Kinga Szydzińska // Marketing w Praktyce. - 2004, nr 10, s. 48-51

  Marka prawdziwie luksusowa / Ewelina Sęk // Marketing w Praktyce. - 2004, nr 7, s. 4-8

  Kreowanie marki na rynku dziecięcym / Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka // Marketing w Praktyce. - 2004, nr 7, s. 9-11

  Marka doskonalona bez końca / Jarosław Filipek // Marketing w Praktyce. - 2004, nr 4, s. 52-54

  Granice rozszerzenia marki / Jarosław Filipek // Marketing w Praktyce. - 2004, nr 3, s. 11-12

  Marki globalnie pożądane / Leszek Rewers, Grzegorz Wojciechowski // Marketing w Praktyce. - 2004, nr 3, s. 48-49

  Niepewny los polskich marek w UE / Kinga Szydzińska // Marketing w Praktyce. - 2004, nr 1, s. 15-17

  Marka taka jak ty / Kinga Szydzińska // Marketing w Praktyce. - 2003, nr 11, s. 11-12

  Markowe legendy / Kinga Szydzińska // Marketing w Praktyce. - 2003, nr 10, s. 16-17

  Nazwisko jak marka / Kinga Szydzińska // Marketing w Praktyce. - 2003, nr 9, s. 14-15

  Marka miedzy stereotypem a tabu / Kinga Szydzińska // Marketing w Praktyce. - 2003, nr 8, s. 14-16

  Marki własne handlowych gigantów / Zbigniew Spyra// Marketing w Praktyce. - 2003, nr 5, s. 8-11

  Barometr kondycji marki / Grzegorz Żuromski // Marketing w Praktyce. - 2003, nr 4, s. 4-6

  Pod presją marek detalistów / Jacek Kall // Marketing w Praktyce. - 2003, nr 4, s. 9-12

  Konstruowanie portfela marek / Jacek Kall // Marketing w Praktyce. - 2003, nr 3, s. 16-18

  Repozycjonować czy budować od nowa ? / Kinga Szydzińska // Marketing w Praktyce. - 2003, nr 3, s. 19-21

  Marki wchodzą do szkół / Marcin Awdziej // Marketing w Praktyce. - 2003, nr 3, s. 22-26

  10 najlepiej znanych marek / Liliana Piekut // Marketing w Praktyce. - 2003, nr 3, s. 34-36

  Kreowanie wirtualnego oblicza marki / Agnieszka Ryng // Marketing w Praktyce. - 2003, nr 2, s. 45-47

  Grzechy główne budowania marki / Jacek Kall // Marketing w Praktyce. - 2003, nr 1, s. 5-9

  Rozkwit marek detalistów (cz. I) / Jacek Kall // Marketing w Praktyce. - 2002, nr 12, s. 10-12

  Kapitał i wartość finansowa marki / Marcin Wołkiewicz // Marketing w Praktyce. - 2002, nr 12, s. 13-14

  Kolor w budowaniu strategii marki / Małgorzata Budzanowska // Marketing w Praktyce. - 2002, nr 11, s. 10-12

  Wprowadzanie nowej marki na rynek medyczny / Kinga Szydzińska // Marketing w Praktyce. - 2002, nr 11, s. 13-15

  Survival Marketing - budowanie silnej marki / Maciej Świątek // Marketing w Praktyce. - 2002, nr 10, s. 15-19

  Metamorfozy marki 3M / Ilona Gajewska // Marketing w Praktyce. - 2002, nr 10, s. 20-21

  Tracking marek i kampanii reklamowych / Mateusz Galica, Magdalena Sawińska // Marketing w Praktyce. - 2002, nr 9, s. 7-10

  Marka jako komunikat / Piotr Kwiatkowski // Marketing w Praktyce. - 2002, nr 8, s. 8-9

  Czy siła marki zależy od reklamy ? / Jacek Kall // Marketing w Praktyce. - 2002, nr 7, s. 7-11

  Rozwój marki a potencjał klienta / Tomasz Jakubowski // Marketing w Praktyce. - 2002, nr 6, s. 4-6

  Wartość marki dla klienta / Piotr Kwiatkowski // Marketing w Praktyce. - 2002, nr 6, s. 18-21

  Przedłużanie życia marki / Jacek Kall // Marketing w Praktyce. - 2002, nr 5, s. 15-19

  Samochód dobrze nazwany / Andrzej Szymczyk // Marketing w Praktyce. - 2002, nr 5, s. 20-22

  Gra wyrazistą marką / Adam Śledański // Marketing w Praktyce. - 2002, nr 4, s. 16-18

  Krótka historia marki w Polsce / Piotr Kwiatkowski // Marketing w Praktyce. - 2002, nr 3, s. 4-7

  13 zasad skutecznego zarządzania marką (cz. II) / Jacek Kall // Marketing w Praktyce. - 2002, nr 3, s. 8-12

  13 zasad skutecznego zarządzania marką (cz. I) / Jacek Kall // Marketing w Praktyce. - 2002, nr 2, s. 4-8

  Rozwój warunkiem życia marki / Piotr Kwiatkowski // Marketing w Praktyce. - 2002, nr 2, s. 9-11

  Rozciąganie marki - kusząca strategia wzrostu / Renata Szopa-Milde // Marketing w Praktyce. - 2002, nr 1, s. 20-24

  Badania wizerunku i pozycjonowanie marki / Krzysztof Presz // Marketing w Praktyce. - 2001, nr 12, s. 9-12

  Marki w skrótach / Kinga Szydzińska // Marketing w Praktyce. - 2001, nr 12, s. 13-15

  Lojalność a przywiązanie do marki / Tomasz Jakubowski // Marketing w Praktyce. - 2001, nr 11, s. 4-7

  Skuteczne wprowadzanie marki / Jacek Sadowski // Marketing w Praktyce. - 2001, nr 11, s. 8-10

  W poszukiwaniu pozycji marki / Anna Gołębicka // Marketing w Praktyce. - 2001, nr 11, s. 12-14

  Niepewna przyszłość marek własnych / Jarosław Pieniak // Marketing w Praktyce. - 2001, nr 7, s. 12-15

  Marka na rynkach zagranicznych / Małgorzata Bartosik // Marketing w Praktyce. - 2001, nr 7, s. 49-52

  10 zasad budowania silnej marki / Magdalena Zawada // Marketing w Praktyce. - 2001, nr 4, s. 11-13

  Marka z bocianem / Aleksandra Paprocka // Marketing w Praktyce. - 2001, nr 4, s. 55-58

  Jak odmłodzić markę / Grzegorz Urbanek // Marketing w Praktyce. - 2001, nr 2, s. 32-35

  „Will” - megamarka po japońsku / Wioletta Bekisz // Marketing w Praktyce. - 2001, nr 2, s. 37-38

  Kreowanie marki w banku / Janina Harasim // Marketing w Praktyce. - 2001, nr 2, s. 53-56

  Zarządzanie marką w sieci / Jacek Wlazło // Marketing w Praktyce. - 2000, nr 6, s. 22-23

  Tworzenie silnej marki (cz. II) / Grzegorz Urbanek // Marketing w Praktyce. - 2000, nr 5, s. 17-19

  Tworzenie silnej marki (cz. I) / Grzegorz Urbanek // Marketing w Praktyce. - 2000, nr 4, s. 47-49

  Skuteczne rozszerzanie marki (cz. II) / Marzanna Witek-Hajduk // Marketing w Praktyce. - 2000, nr 3, s. 47-50

  Skuteczne rozszerzanie marki (cz. I) / Marzanna Witek-Hajduk // Marketing w Praktyce. - 2000, nr 2, s. 44-44

  Wyjątkowa wartość marki / Maciej Urbaniak // Marketing w Praktyce. - 2000, nr 2, s. 45-48

  „Wartość dodana” marki / Jacek Kotarbiński // Marketing w Praktyce. - 1999, nr 5, s. 39-41

  22 niezmienne prawa tworzenia marki / Marek Drabik // Marketing w Praktyce. - 1999, nr 4, s. 41-44

  Cykl życia marki na rynku / Małgorzata Witek-Hajduk // Marketing w Praktyce. - 1999, nr 3, s. 39-42

  Opakowanie kreuje markę / Magdalena Ankiel-Homa, Maciej Urbaniak // Marketing w Praktyce. - 1999, nr 3, s. 43-35

  Styl życia a lojalność wobec marki / Ewa Nowak // Marketing w Praktyce. - 1999, nr 1, s. 4-6

  Marka wizytówką firmy / Arkadiusz Dobosz // Marketing w Praktyce. - 1998, nr 5, s. 30-31

  W markę warto inwestować / Paweł Dobski // Marketing w Praktyce. - 1998, nr 2, s. 29-32

  Trzy podejścia do marki / Jerzy Altkorn // Marketing w Praktyce. - 1996, nr 9/10, s. 37-30


  Nowe Życie Gospodarcze

  Marka jako kluczowy czynnik sukcesu / Katarzyna Mokrysz, Adam Mokrysz // Nowe Życie Gospodarcze. - 2005, nr 12, s. 14-16


  Personel i Zarządzanie

  Siła marki : rozmowa z Brettem Minchingtonem, międzynarodowym ekspertem w dziedzinie budowania marki pracodawcy / rozm. Radosław Kanp // Personel i Zarządzanie. - 2009, nr 10, s. 20-22

  Misja dla wytrwałych : budowanie marki pracodawcy w Ericsson Sp. z o.o. / Katarzyna Pąk // Personel i Zarządzanie. - 2008, nr 11, s. 24-27

  Ambasadorowie organizacji : budowa firmowej marki od wewnątrz / Roman Rostek // Personel i Zarządzanie. - 2008, nr 11, s. 28-31


  Problemy Jakości

  Marki pracodawców w opiniach polskich pracowników / Agnieszka Baruk // Problemy Jakości. - 2008, nr 5, s. 28-32

  Rola marki produktów spożywczych w decyzjach zakupowych konsumentów - studium przypadku / Marzena Góralczyk // Problemy Jakości. - 2007, nr 3,
  s. 46-48

  Marka a satysfakcja klienta / Barbara Józefowicz, Robert Karaszewski // Problemy Jakości. - 2005, nr 5, s. 18-21

  Rola marki jako gwarancji jakości na rynku dóbr produkcyjnych / Maciej Urbaniak // Problemy Jakości. - 2002, nr 1, s. 20-24


  Przegląd Organizacji

  Tożsamość marki a wybory konsumenckie w warunkach globalizacji / Błażej Herzyk // Problemy Organizacji. - 2013, nr 4, s. 41-45

  Siła marki polskiego pracodawcy - rezultaty badań empirycznych / Katarzyna Wojtaszczyk // Przegląd Organizacji. - 2012, nr 2, s. 19-22

  Jak tworzy się marki ? : praktyczne wskazówki dotyczące procesu kreacji marki / Arkadiusz Moroz // Przegląd Organizacji. - 2008, nr 3, s. 35-38

  Szanse lokalnych marek w dobie globalizacji : wybrane zagadnienia związane z budowaniem kapitału marki / Arkadiusz Moroz // Przegląd Organizacji. - 2007, nr 6, s. 34-36

  Jak w dobie globalizacji wypracować przewagę konkurencyjną opartą na marce / Arkadiusz Moroz // Przegląd Organizacji. - 2007, nr 3, s. 28-32

  Niech marka prawdę ci powie / Mariusz Przybył ; rozm. przepr. Dariusz Teresiński // Przegląd Organizacji. - 2005, nr 4, s. 5-7

  Marka za markę / Wojciech Gasparski ; rozm. przepr. Dariusz Teresiński // Przegląd Organizacji. - 2005, nr 4, s. 8-9

  Determinanty silnej pozycji rynkowej marek handlowych / Jacek Kall // Przegląd Organizacji. - 2005, nr 4, s. 10-13

  Marka i jej znaczenie w przedsiębiorstwie / Barbara Józefowicz // Przegląd Organizacji. - 2005, nr 4, s. 13-16

  Marka produktu a znaki jakości / Piotr Rogala // Przegląd Organizacji. - 2003, nr 10, s. 38-39

  Strategia marki jako element strategii rozwoju gminy / Dariusz Trzmielak // Przegląd Organizacji. - 2001, nr 12, s. 34-37


  Rachunkowość

  Marka - składnik luki sprawozdawczej przedsiębiorstw / Mirosław Marcinek // Rachunkowość. - 2009, nr 5, s. 12-19

  Wycena marki / Grzegorz Urbanek // Rachunkowość. - 2004, nr 10, s. 23-29


  Studia Europejskie (Warszawa).

  Rola marki w promocji wizerunku Polski i polskiego biznesu / Krzysztof Jasiecki // Studia Europejskie (Warszawa). - 2004, nr 1, s. 63-85


  Turystyka i Hotelarstwo

  Turystyczne logo / Andrzej Stasiak // Turystyka i Hotelarstwo. - 2002, nr 1, s. 91-110


  Zarządanie Zasobami Ludzkimi

  Strategia wzmocnienia marki i wizerunku pracodawcy (McDonald’s Polska) / Monika Kantowicz-Gdańska, Dominik Szulowski // Zarządanie Zasobami Ludzkimi.
  - 2009, nr 6, s. 67-74