O NAS.
KONTAKT.
FORUM.
KATALOG ON-LINE.
STRONA GŁÓWNA POLSKIE NORMY KATALOG POLSKICH NORM CZASOPISMA OPRACOWANIA TEMATYCZNE ZARZĄDZENIA NOWOŚCI MBP OLSZTYN.

Aby otrzymać niżej wymienione zarządzenia w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej należy złożyć zamówienie na nasz adres:
bet@mbp.olsztyn.pl oraz podać dane niezbędne do wystawienia faktury:
imię i nazwisko/nazwa firmy, adres a także nr NIP - jeżeli faktura ma być wystawiona na firmę.

Wystawiamy fakturę VAT:
- usługa biblioteczna (koszt jednego zarządzenia - 25 zł zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Regulaminu MBP)
- koszty przesyłki faktury listem poleconym (5,10 zł)

Skany lub odbitki xero przesyłamy natychmiast po otrzymaniu zamówienia z danymi do wystawienia faktury.
Fakturę płatną przelewem przesyłamy Pocztą Polską.

Wzór zamówienia do pobrania

Nasze konto:

Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Olsztyn 43 1540 1072 2001 5013 2479 0003

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Rodziewiczówny 2
10-030 Olsztyn

W tytule przelewu prosimy podać numer opłacanej faktury.

UWAGA ! Jeżeli wystarczy Państwu faktura w postaci elektronicznej - wówczas nie naliczamy kosztów przesyłki faktury (5,10 zł)
W naszej czytelni dostępne są: (w postaci papierowej lub elektronicznej):

 1. Zarządzenie Nr 9 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1 sierpnia 1983 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy nadzorowanych przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach, uprawniające do wcześniejszego przejścia na emeryturę oraz do wzrostu emerytury lub renty
  (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, 1983, Nr 3, poz. 6 - zawiera zał. 1, 2 i 3)

 2. Zarządzenie nr 9 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 1 lipca 1983r. w sprawie stanowisk pracy
  w zakładach pracy resortu administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach, uprawniające do niższego wieku emerytalnego oraz do wzrostu emerytury lub renty inwalidzkiej

  (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, 1983, Nr 2, poz. 3 - zawiera zał. 1, 2)

 3. Zarządzenie Nr 15 Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 30 grudnia 1983r. w sprawie stanowisk pracy w zakładach pracy resortu administracji i gospodarki przestrzennej, na których w budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych są wykonywane prace
  w szczególnych warunkach, uprawniające do wzrostu emerytury

  (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Administracji i Gospodarki Przestrzennej, 1984, Nr 1, poz. 1 - zawiera zał. 1 i 2)

 4. Zarządzenie Nr 3 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 30 marca 1985r. w sprawie stanowisk pracy, na których wykonywane
  są prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w zakładach pracy resortu hutnictwa i przemysłu maszynowego

  (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, 1985, Nr 1-3, poz. 1 - zawiera zał. 1, 2, 3 i 4)

 5. Uchwała nr 80 Zarządu Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy z 30 czerwca 1983r. w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach w jednostkach organizacyjnych spółdzielczości pracy
  (Biuletyn Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy, 1983, Nr 15-16, poz. 54 - zawiera zał. 1 i 2)

 6. Zarządzenie Nr 16 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 10 grudnia 1983r. w sprawie wykazu stanowisk pracy
  w zakładzie pracy nadzorowanych przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, na których są wykonywane prace
  w szczególnych warunkach, uprawniające do wzrostu emerytury

  (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, 1984, Nr 1, poz. 1 - zawiera zał. 1 i 2)

 7. Zarządzenie Nr 21 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 22 września 1982r. w sprawie prac zaliczonych
  do pierwszej kategorii zatrudnienia w zakładach pracy resortu administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska

  (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, 1982, Nr 2, poz. 5 - zawiera zał. 1 i 2)

 8. Zarządzenie Nr 12 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 23 września 1983r. w sprawie szkolenia i kwalifikacji maszynistów ciężkich maszyn budowlanych i drogowych
  (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, 1983, Nr 3, poz. 8 - zawiera zał. 1, 2, 3 i 4)

 9. Zarządzenie Nr 7 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 7 lipca 1987r. w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach
  lub w szczególnym charakterze w zakładach pracy resortu przemysłu chemicznego i lekkiego

  (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Przemysłu Chemicznego i Lekkiego, 1987, Nr 4, - zawiera zał. 1, 2 i 3)

 10. Uchwała Nr 16/83 Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich z 27 czerwca 1983r. w sprawie stanowisk pracy, na których
  są wykonywane prace w szczególnych warunkach w spółdzielczości mleczarskiej

  (Biuletyn CZSMl, 1983, Nr 5, poz. 34)

 11. Uchwała Nr 24 Zarządu Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z dn. 14.06.1983 r. w sprawie prac wykonywanych
  w szczególnych warunkach w jednostkach organizacyjnych kółek rolniczych

  (Informator KZRKiOR, 1983, nr 6, poz. 18 - zawiera zał. 1, 2)
  UWAGA ! Nieprawidłowa kolejność stron


 12. Zarządzenie Ministra Komunikacji Nr 64 z dn. 29 czerwca 1983 r. w sprawie prac w szczególnych warunkach w zakładach pracy resortu komunikacji, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego oraz do wzrostu emerytury lub renty inwalidzkiej
  (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Komunikacji, 1983, nr 10, poz. 77 - zawiera zał. 1, 2)

 13. Uchwała nr 64/83 Zarządu Głównego Centralnego Związku Spółdzielni Rolniczych „Samopomoc Chłopska” z dnia 25 lipca 1983 roku w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach w zakładach pracy Spółdzielczości Rolniczej
  (Zawiera zał. 1, 2; Uwaga - słaba jakość skanów)

 14. Zarządzenie Nr 16 Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 31 marca 1988 r. w sprawie stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
  (Dziennik Urzędowy Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 1988, nr 2, poz. 4 - zawiera zał. 1, 2)

 15. Zarządzenie Nr 16 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 stycznia 1991 r. (SZS. op. 024-6-90) zmieniające zarządzenie
  w sprawie stanowisk pracy na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze

  (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 1991, Nr 2, poz. 2 - zawiera zał. 1)

 16. Zarządzenie Nr 55 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 lipca 1983 r. w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach
  (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 1983, Nr 3, poz. 7 - zawiera zał. 1, 2)

 17. Zarządzenie Nr 21 Prezesa RSW "Prasa-Książka-Ruch" z dnia 21 października 1983 r. w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach w jednostkach organizacyjnych RSW
  (Zawiera zał. 1, 2)


(C) Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie